# Nick Classe Level Clã Matou Morreu Info
satan Arqueiro 102 UnknowN 297 46
Xesque Guerreiro 101 Aliados 150 54
zKappa~ Feiticeira 103 UnknowN 127 8
4 Zeradias Sacerdote 100 UnknowN 126 45
5 LordVarus Arqueiro 101 UnknowN 108 81
6 TXUGOBR Barbaro 98 UnknowN 107 35
7 zLincoln_ Guerreiro 92 UnknowN 107 105
8 F*ckTpigs Arqueiro 101 UnknowN 81 29
9 Se Mago 101 UnknowN 79 51
10 xDumaL Feiticeira 99 Vikings 66 31
11 Baby Arqueiro 100 UnknowN 66 46
12 Suzanna Arqueiro 91 Vikings 62 46
13 KidMuleta Barbaro 100 UnknowN 56 15
14 troia00 Guerreiro 101 Vikings 54 64
15 Horloff1 Arqueiro 101 UnknowN 51 8
16 BETO Barbaro 101 Vikings 51 17
17 × Barbaro 98 Vikings 48 3
18 Cleber Feiticeira 92 Vikings 48 57
19 Uchiha Mago 96 OsSemClã 47 49
20 Oliveir Arqueiro 102 UnknowN 44 4